Sylwadau Myfyrwyr

Enw: Abdullah Alfairouz

Cymhwyster: MA TEFL (Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor)

Y Sefyllfa Bresennol:Iaith Saesneg yng Ngholeg Technoleg, Campws Unayzah, Sawdi-Arabia

Yr hyn oedd ganddo i’w ddweud “Roedd astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn bleser enfawr ac yn un o’r penderfyniadau gorau dw i wedi’i wneud yn fy mywyd. Aeth y rhaglen MA TEFL â fi at lefel arall o ddysgu – lefel sy’n cyfuno dyfnder a chyffro ar yr un pryd. Yn y rhaglen hon, dysgais i am y rhan fwyaf o theorïau sy’n gysylltiedig ag addysgu iaith a sut i’w defnyddio, sydd wedi fy ngalluogi i arsylwi delwedd fwy cynhwysfawr o sut y dylid dysgu’r Saesneg. Ar ben hynny, helpodd rhannau ymarferol y rhaglen hon i mi fagu hyder a bod yn barod i gychwyn yn y maes addysgu hwn. Ces i lawer o gyfleoedd proffesiynol drwy’r radd MA TEFL. Bellach, dw i’n gweithio fel hyfforddwr iaith Saesneg amser llawn yn y Gorfforaeth Hyfforddiant Technegol a Galwedigaethol (TVTC) yn Sawdi-Arabia.

 

 

Enw: Mary Ritchie

Cymhwyster:MA TESOL, 2017

Sefyllfa Bresennol:  Addysgu rhyddlaw

Yr hyn oedd ganddi i’w ddweud:“Roedd yn fraint i mi astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Alla i ddim â’i gymharu â’m gradd israddedig ym Mhrifysgol Glasgow. Efallai ar lefel israddedig nad oeddwn i’n ddigon aeddfed i werthfawrogi’r fraint o allu astudio. Fodd bynnag, y tro hwn, roeddwn yn ymwybodol iawn o’r cyfle roeddwn i’n ei gael.Roedd y gefnogaeth o’r darlithwyr yn rhagorol. Roeddent yn trin y myfyrwyr â pharch ac yn ein hannog yn fawr iawn i ymchwilio’n annibynnol, gan roi’r holl gefnogaeth i ni a oedd ei hangen. Roeddwn i’n dwlu ar y darlithoedd.Byddwn yn argymell yr MA ym Mhrifysgol Abertawe i unrhyw un yn fawr iawn. Roeddwn i’n dwlu ar fy amser yno ac yn gweld ei eisiau. Mae gwneud y cwrs wedi cynyddu fy hyder wrth addysgu Saesneg, a dw i’n gweld eisiau nifer o’r myfyrwyr Tsieineaidd sy’n astudio cyrsiau Safon Uwch.Gan fod Abertawe’n Ddinas Noddfa yn y DU, mae’r cyfleoedd i helpu eraill ac addysgu Saesneg i geiswyr lloches a ffoaduriaid yn ddiddiwedd.Felly, dw i’n gyffrous am y dyfodol ac yn edrych ymlaen at y cyfleoedd sydd i ddodd.”

 

css.php