Staff

Mae’r staff yn yr adran yn addysgu trwy gydol y rhaglenni israddedig a graddau meistr. Mae pob un ohonom yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil ac yn goruchwylio ymchwil myfyrwyr ar bob lefel.

Dr Federica Barbieri Tudalen proffil y brifysgolbarbieri

Federica yw cyfarwyddwr y rhaglen MA TESOL.


Yr Athro Tess Fitzpatrick Tudalen proffil y brifysgol

Tess yw ein Pennaeth Adran. Gallwch ddarllen cyfweliad â hi yma.


lorenzo dus 2Yr Athro Nuria Lorenzo-Dus  Tudalen proffil y brifysgol

Mae Nuria ar hyn o bryd ar gynllun sabothol ond mae hi’n parhau i oruchwylio myfyrwyr ymchwil.


miltonYr Athro Jim Milton  Tudalen proffil y brifysgol

Mae Jim yn gyfrifol am dderbyn myfyrwyr ymchwil (PhD, M.Phil, MA trwy ymchwil).


VivienneDr Vivienne Rogers Tudalen proffil y brifysgol
Vivienne yw cyfarwyddwr y rhaglen gradd israddedig a chydgysylltydd astudio dramor. 


sheiDr Chris Shei Tudalen proffil y brifysgol

Mae Chris yn gyfrifol am yr MA mewn Cyfieithu ac Addysgu Tsieinëeg.


tschichold2Dr Cornelia Tschichold Tudalen proffil y brifysgol

Cornelia yw ein swyddog arholiadau ac yn gyfrifol am ymdrin â chamymddygiad academaidd.


Mae Dr Jill Boggs yn dysgu ar ein rhaglenni Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill ar lefelau BA ac MA. Mae Jill yn cyd-weithio â Vivienne ar y rhaglen astudio dramor.

 

 


Staff Ychwanegol

Mae gennym nifer o aelodau staff rhan amser neu aelodau staff sydd wedi’u lleoli mewn adrannau eraill ond sy’n addysgu ar ein rhaglenni israddedig ac MA oherwydd eu harbenigedd mewn meysydd perthnasol.

Dr Alexia Bowler:  Tudalen Proffil y Brifysgol

Mae Alexia yn addysgu rhan amser a hi yw ein tiwtor derbyniadau israddedig. Mae hi’n rhannu cyfrifoldeb am gyflogadwyedd â Tess Fitzpatrick.


 

 

Dr Giovanna Donzelli: Tudalen Proffil y Brifysgol
Mae Giovanna yn gweithio yn yr adran Eidaleg ond mae hi hefyd yn addysgu dau fodiwl ar Ddysgwyr Ifanc: un ar lefel BA ac un ar lefel MA.


Neal Evans:
Mae Neal yn addysgu ar ein rhaglen TESOL israddedig. Mae’n athro iaith Saesneg profiadol, hyfforddwr CELTA a hefyd yn addysgu ar gyfer ELTS.

 

 


Dr Rob Penhallurick  Tudalen Proffil y Brifysgol
Mae Rob yn gweithio yn yr adran Llenyddiaeth Saesneg ac yn addysgu nifer o fodylau ar dafodiaith a datblygiad Saesneg, sydd ar gael i’n myfyrwyr.

 

css.php