MA TESOL

Mae’r MA TESOL yn gwrs blwyddyn amser llawn neu gwrs tair blynedd rhan amser, wedi’i leoli ar y campws, a’i fwriad yw rhoi (darpar) athrawon Saesneg fel iaith dramor/ail iaith ddealltwriaeth glir o ddamcaniaethau presennol, tueddiadau ac ieithyddiaeth gymhwysol sy’n torri tir newydd sy’n berthnasol ar gyfer addysgu iaith. Nod arall y rhaglen yw ysgogi myfyrwyr i fyfyrio ar eu harferion addysgu eu hunain.

Mae manylion llawn a ffurflenni cais ar gyfer yr MA ar gael ar brif wefan y brifysgol.

Ar y tudalennau blog hyn cewch ragor o wybodaeth am ein modylau MA a darllen beth mae rhai o’n graddedigion diweddar wedi’i wneud ar ôl gorffen eu cyrsiau MA.

 

css.php